Friday, 26 February 2016

RAHSIA DI SEBALIK URUTAN TINGGI JARI.

Manusia diciptakan oleh Allah dengan kelengkapan fizikal yang sempurna, salah satunya ialah lima jari pada masing-masing tangan dan ternyata ada rahsia di balik urutan tinggi jari. 

Setiap organ tubuh manusia yang diciptakan oleh Allah memiliki fungsi masing-masing yang sangat canggih bahkan tidak ada satu manusia pun yang dapat membuat tiruan ini yang memiliki fungsi yang sama dengan buatan-Nya.


Inilah 5 Rahsia di Balik Urutan Tinggi Jari


Apakah anda pernah berfikir mengapa kelima jari kita tidak memiliki tinggi yang sama rata dan ukurannya pun berbeza. Ternyata perbezaan tinggi dan ukuran kelima jari manusia memiliki makna tertentu yang telah tertera dalam Al-Qur’an. Berikut adalah 5 rahsia di balik urutan tinggi jari manusia:

1. Jari kelingking

Jari kelingking merupakan jari yang memiliki ukuran paling kecil namun memiliki ketinggian lebih dari jari jempol. Jari kelingking ini merupakan simbol dari zaman Nabi Adam. Mengapa demikian? 

Nabi Adam merupakan nabi yang pertama dan jika dikaji lagi setiap tulisan Al-Qur’an selalu diawali dari arah kanan sehingga jari tangan kanan manusia merupakan simbol dari lafad Allah, sehingga huruf alif yang mengawali lafad Allah berada pada jari kelingking yang merupakan simbol dari permulaan iaitu simbol dari zaman Nabi Adam.

2. Jari manis

Ada rahsia urutan tinggi jari menurut Muslim pada jari manis. Jari yang memiliki ketinggian lebih dari jari kelingking dan jari manis ini merupakan simbol dari zaman Nabi Idris. Mengapa demikian? 

Zaman Nabi Idris memiliki tingkat kemajuan peradaban yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan zaman Nabi Adam. Hal ini dapat dilihat dengan adanya sosok Buddha yang duduk diatas bunga teratai, bunga teratai melambangkan kemajuan peradaban di zaman itu iaitu dapat melakukan perjalanan hingga ke planet paling ujung iaitu sidrotul muntaha. Pada zaman itu Buddha merupakan simbol perjalanan mi’roj yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW.

3. Jari tengah

Jari tengah merupakan simbol dari zaman Nabi Nuh dan jari ini merupakan jari tertinggi dari jari lainnya yang menandakan bahawa  pada zaman itu merupakan zaman puncak peradaban. Pada zaman itu, manusia memiliki tingkat peradaban yang sangat tinggi namun semua itu tidak disulami dengan keimanan mereka kepada Allah. 

Maka Allah menghukum mereka dengan mendatangkan banjir besar dan menyelamatkan Nabi Nuh berserta pengikutnya yang ikut dalam perahunya. Inilah salah satu rahsia urutan tinggi jari menurut menurut Islam.

4. Jari telunjuk

Jari telunjuk merupakan jari yang memiliki ketinggian yang hampir sama dengan jari manis dan lebih pendek dari jari tengah. Jari telunjuk ini melambangkan kehidupan pada zaman Nabi Ibrahim. 

Pada zaman ini manusia mengalami penurunan peradaban.Hal ini dapat dilihat dengan pemikiran, kemakmuran, dan ukuran manusia yang semakin menyusut. Jari telunjuk biasa digunakan untuk melambangkan angka 1 sehingga jari ini melambangkan Nabi Ibrahim yang merupakan bapa dari semua nabi.

5. Jari jempol(ibu jari)

Jari jempol merupakan jari terpendek dari jari lainnya sehingga jari ini melambangkan kehidupan zaman Nabi Muhammad. Zaman Nabi Muhammad merupakan zaman sisa-sisa peradaban sehingga pada zaman ini manusia tidak boleh menyaingi peradaban zaman sebelumnya baik dari segi teknologi dan kemakmuran. 

Namun pada zaman ini merupakan zaman diturunkannya Al-Qur’an sebagai pedoman hidup setiap manusia.

Itulah informasi seputar Rahsia di Balik Urutan Tinggi Jari yang rupanya melambangkan peradaban kehidupan zaman para nabi.

No comments: