Sunday, 14 February 2016

HUBUNGAN DIPLOMATIK ANTARA BANI UMAYYAH DAN SRIWIJAYA BERMULA ABAD PERTAMA HIJRIYAH!!!
Ini versi Prof.Fatemi dari Pakistan.Tulisan analisa Prof. Fatemi dari Pakistan yang pernah menjadi Profesor tetamu di University Malaya sekitar tahun 1960 yang dimuat dalam majalah ilmiyah "Islamic Studian" yang terbit di Karachi pada bulan Mac1962.


Menurut teori beliau Pusat Kerajaan Sriwijaya ialah Muara Takus. Beliau salin apa yang ditulis oleh Pujangga, Arab Terkenal AI-Jahizh dalam bukunya "Kitab al Hayawan" ketika membicarakan tentang Al-Fiil )gajah( dalam Fasal huruf Al-Faa. Dikatakan bahawa Maharaja Hindi pernah berkirim surat kepada Khalifah Mu'awiyah bin Abi Sufyan (Sahabat Rasulullah). Pendiri Dinasti Bani Umayah dan berkirim surat pula kepada Umar bin Abdil 'Aziz dari Khalifah Bani Umaiyah juga.Dalam surat itu Maharaja menyebutkan alamat-alamat kebesaran atau urutan-urutan gelarnya, di antaranya bahawa baginda yang mempunyai kenderaan 1.000 ekor gajah, mempunyai dayang inang pengasuh di istana 1.000 puteri anak raja-raja yang bernaung di bawah payung panjinya. Baginda mengucap terima kasih atas jasa Khalifah Umar bin Abdil Aziz yang telah bersedia mengirimkan beberapa barang hadiah.Candi Muara Takus di Kampar - Riau, Menurut Fatemi telah diselidikinya dengan saksama, maka di anak benua Hindi (India) 
sendiri tidaklah terdapat seorang Maharaja yang berkekayaan dan berkemegahan sebesar itu di waktu itu. Apatah lagi baginda menyatakan bahwa negerinya kaya dengan emas. Fatemi berpendapat bahawa 
Maharaja itu tentu tidak lain dari Maharaja Sriwijaya. Setelah diperbandingkannya dengan keterangan Schniger "he Forgotten Kingdom in Sumatera” itu dan hasil penyelidikan sarjana ini tentang Muara Takus, bagaimana berdekatannya dengan Gunung Suliki dan memang banyak gajah di sana pada zaman dahulu, dan di Muara Takus itu sendiripun terdapat pemandian gajah, condonglah beliau kepada kesimpulan tempat Sriwijaya ialah di Muara Takus, di abad Hijriyah pertama sudah ada hubungan Raja kerajaan tersebut dengan tanah Arab (Damaskus) dan ada keinginan hendak menyelidiki Islam, bahkan mungkin baginda sendiri telah Islam.


Kita tambahkan pula bahwa dalam rangka bekas candi sekarang, ditaksir memang ada dibuatkan patung gajah. Nampaknya gajah termasuk binatang sangat penting pada masa itu. Lebih cenderung kita kepada pendapat Fatemi jika kita ingat dalam Sejarah Islam sendiri, bahawa ketika Hajjaj bin Yusuf di zaman Khalif Abdul Malik bin Marwan, mengirim Pahlawan Muda Muhammad bin Qasim memasuki benua India yang disebut juga menurut nama sungainya. Sungai Shindu, maka raja-raja di Hindustan yang negerinya dimasuki oleh Pahlawan itu telah menyambut Angkatan Perang Islam itu dengan perang yang sengit, bukan dengan cara damai sebagaimana yang dilakukan oleh Maharaja Hindi yang disebutkan dalam karangan Al Jahizh ini.Inipun menambah berat fikiran bahawa Hindi di sini ialah Sriwijaya. kerana sejak zaman dahulu sampai sekarang ini, negeri kita ini masih disebut Hindi. Vietnam masih disebut Al Hindi Shiniyah, atau Indo China, dan di zaman dahulu dalam surat-surat orang Arab negeri kita disebut Aqshal Hind )Hindi yang jauh(, bahkan kita sekarangpun masih menyebutnya Indo-Nesia, yang berarti Pulau-pulau Hindi. Bahkan orang Belanda pun menyebutkan "Mooie India"(Hindia yang Indah).Sekarang tentang tahunnya. Tahun pengiriman surat itu disebut oleh Fatemi, menurut tahun Masehinya ialah 718, yang lama dengan tahun Hijriyah 75 Hijriyah. Ertinya masih abad Hijriyah yang pertama. Kita ingat bahawa Nabi s a w hijrah ke Madinah tahun 622 dan Nabi wafat tahun 632 Masehi. Sebab itu memang tepat jika dikatakan bahawa pada Abad Pertama Hijriyah Islam telah datang ke negeri kita ini.(Kutipan dari buku: Dari Perbendaharaan Lama karangan Buya HAMKA)Arkib Bani Umayyah oleh Abdul Malik bin Umayr, yang disampaikan kepada Abu Ya’yub Ats-Tsaqofi, yang kemudian disampaikan lagi kepada Al-Haytsam bin Adi. Yang mendengar surat itu dari Al-Haytsam menceritakan kembali pendahuluan surat tersebut:“Dari Raja Al-Hind yang kandang binatangnya berisikan seribu gajah, (dan) yang istananya terbuat dari emas dan perak, yang dilayani puteri raja-raja, dan yang memiliki dua sungai besar yang mengairi pohon gaharu, kepada Muawiyah….Raja Sri Indravarman (Sri Indrawarman) dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz.
Salah satu isi suratnya berbunyi :“Dari Raja di Raja (Malik al amlak) yang adalah keturunan seribu raja; yang beristeri juga cucu seribu raja; yang di dalam kandang binatangnya terdapat seribu gajah; yang di wilayahnya terdapat dua sungai yang mengairi pohon gaharu nan harum, bumbu-bumbu wewangian, pala, dan kapur barus yang semerbak wanginya hingga menjangkau jarak 12 batu, kepada Raja Arab yang tidak menyekutukan tuhan-tuhan lain dengan Tuhan. Saya telah mengirimkan kepada Anda hadiah, yang sebenarnya merupakan hadiah yang tak begitu banyak, tetapi sekadar tanda persahabatan. Dengan setulus hati, saya ingin Anda mengirimkan kepada saya seseorang yang dapat mengajarkan Islam kepada saya dan menjelaskan kepada saya tentang hukum-hukumnya.”Ini adalah surat dari Raja Sri Indrawarman kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz.No comments: