Friday, 19 February 2016

JANGAN SESEKALI MELAMPAUI BATAS !!!

Jangan terlampau-lampau dalam mengkritik.
Ciri Ciri Orang yang Sombong


1. Orang sombong biasanya akan menganggap 
dirinya itu lebih tinggi daripada orang lain, lebih 
tinggi di sini maksudnya adalah mungkin dia merasa 
lebih hebat daripada orang lain. 

Dan sedangkan orang yang percaya diri,biasanya 
akan lebih percaya bahawa dirinya juga memiliki 
suatu keunikan atau talent sebagaimana yang telah 
dianugerahkan Tuhan kepada dirinya.

2. Seperti karakter orang sombong pada umumnya, 
biasanya dia merasa lebih tahu apa yang paling baik 
untuk orang lain. Tetapi kalau orang yang percayakan 
diri biasanya dia akan selalu terbuka terhadap 
pendapat orang lain.

3. Kerana sifatnya sebagai orang yang merasa lebih,
 jadi biasanya orang yang bersifat sombong akan 
menganggap orang lain sebagai saingan. Sangat 
berbeza dengan orang yang berasa percayakan diri, 
orang lain merupakan pendukung kejayaannya.

4. Kerana sifatnya yang angkuh, biasanya orang 
sombong tidak akan mudah mengakui kesalahan 
yang telah dia buat. Sedangkan bagi mereka yang 
berasa percaya diri, kalau pun mereka berbuat 
salah maka mereka tidak akan segan untuk 
mengakui kesalahannya.

5.Hanya kerana berasa selalu benar, orang yang 
berkarakter sombong biasanya  berasa senang 
jika orang lain melakukan kesalahan. Kalau orang 
yang percayakan  diri justru sebaliknya, dia akan 
membantu orang lain untuk menghadapi kesalahan  
yang telah dibuat.

6.Mungkin ini adalah salah satu yang paling 
menonjol dari ciri-ciri seorang yang sombong, 
iaitu hobinya mengewar-warkan tentang dirinya 
sendiri. Sebagai orang yang percaya diri biasanya 
dia akan lebih memilih untuk diam.


Janganlah kita angkuh dan sombong.


Seorang sahabat bertanya kepada Nabi Saw:

“Sesungguhnya seseorang menyukai kalau 

pakaiannya itu indah atau sandalnya juga baik”

Rasulullah Saw bersabda: 


“Sesungguhnya Allah Swt adalah Maha Indah dan 
menyukai keindahan. Sifat sombong adalah 
mengabaikan kebenaran dan memandang rendah 
manusia yang lain” [HR Muslim]

Firman Allah:

”Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari 

manusia (kerana sombong) dan janganlah kamu 
berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguh
nya Allah tidak menyukai orang-orang yang 
sombong lagi membanggakan diri.” [Luqman:18]

No comments: