Monday, 8 February 2016

PERLAKUAN YANG MEMBATALKAN SOLAT !!!


Ada begitu banyak hal yang boleh mengakibatkan solat yang dikerjakan menjadi batal. Dan diantara hal-hal yang membatalkan solat sebagaimana yang telah dijabarkan oleh para fuqaha adalah sebagai berikut :


Ada begitu banyak hal yang dapat membatalkan solat, sebahagiannya telah menjadi kesepakatan ulama tanpa khilaf, sebahagian lainnya juga membatalkan namun masih khilaf para ulama di dalamnya.


Di antara hal yang sering dibicarakan sebagai pembatal solat adalah berbicara, makan dan minum, banyak gerakan dan terus menerus, kehilangan salah satu dari syarat sah solat, tertawa, murtad dan hilang akal, berubah niat, meninggalkan salah satu rukun solat, mendahului imam dalam solat jema'ah, terdapatnya air bagi yang solat dengan bertayammum, dan mengucapkan salam secara sengaja. Kita akan bahas hal-hal di atas satu persatu.1. Kehilangan Salah Satu Dari Syarat Sah Solat


Sebagaimana kita ketahui bahawa di antara syarat-syarat sahnya solat antara lain adalah muslim, berakal, tahu sudah masuk waktu, suci dari najis, suci dari hadats, menutup aurat dan menghadap kiblat.

a. Murtad
Syarat pertama orang yang mengerjakan solat adalah statusnya harus menjadi seorang muslim. Bila status keislamannya terlepas, maka otomatis solatnya menjadi batal.

Maka orang yang sedang melakukan solat, lalu tiba-tiba murtad, maka batal solatnya. Mungkin ada orang yang bertanya, bagaimana boleh seseorang yang sedang solat, tiba-tiba berubah menjadi murtad?


Murtad atau keluar dari agama Islam boleh saja terjadi tiba-tiba, misalnya ketika seseorang tiba-tiba mengingkari wujud Allah SWT, atau mengingkari kerasulan Muhammad SAW, termasuk juga mengingkari kebenaran agama Islam sebagai agama satu-satunya yang Allah redhai. 


Bila sesaat setan masuk ke dalam fikiran sambil meniupkan fikiran sesatnya itu, lalu seseorang itu sampai kepada tingkat meyakini apa yang ditiupkan setan itu, maka boleh jadi  sempat murtad sebentar.


Kalau pun saat itu dia segera sedar, maka solat yang dilakukannya dianggap batal dan harus diulang lagi. Mengapa demikian?


Kerana kekufuran itu merosak amal dan membuatnya menjadi sia-sia. Dalilnya adalah firman Allah SWT :لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ   

Jika kamu mempersekutukan nescaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. (QS. Az-Zumar : 65)b. Gila

Demikian juga dengan orang yang tiba-tiba menjadi gila atau hilang akal saat sedang solat, maka solatnya juga batal.

Sebab syarat sah dalam ibadah solat salah satunya adalah berakal. Solat yang dilakukan oleh orang gila atau kehilangan akalnya, tentu solat itu tidak sah. Dan bila gila itu datangnya kumat-kumatan, sebentar datang dan sebentar hilang, maka bila terjadi ketika sedang solat, maka solat itu menjadi batal.c. Belum Masuk Waktu

Di antara syarat sah solat adalah mengetahui bahawa waktu solat sudah masuk. Sebab solat itu tidak sah dilakukan bila belum lagi masuk waktunya.

Maka bila seseorang yang sedang mengerjakan solat, kemudian terbukti bahawa di tengah solat itu baru masuk waktunya, otomatik solatnya itu menjadi batal dengan sendirinya.


Hukum solat sebelum waktunya jauh berbeza dengan solat yang dilakukan pada waktu yang sudah terlewat. Bila waktunya sudah lewat, solat masih sah dilakukan, bahkan dalam kaitannya dengan solat fardhu, hukumnya tetap wajib dikerjakan.d. Tersentuh Najis

Suci dari najis adalah salah satu syarat sah solat. Tidak sah solat seseorang kalau badan, pakaian atau tempatnya solatnya masih terkena najis.

Maka bila ditengah-tengah solat seseorang terkena atau tersentuh benda-benda najis, maka secara otomatik solatnya itu pun menjadi batal.


Namun yang perlu diperhatikan adalah batalnya solat itu hanya apabila najis itu tersentuh tubuhnya atau pakaiannya.

Adapun tempat solat itu sendiri bila mengandung najis, namun tidak sampai tersentuh langsung dengan tubuh atau pakaian, solatnya masih sah dan boleh diteruskan. Asalkan dia bergeser dari tempat dimana najis itu terjatuh.

Selain sumber najis itu dari luar, boleh juga najis itu datang dari dalam tubuh sendiri. Maka bila ada najis yang keluar dari tubuhnya hingga terkena tubuhnya, seperti mulut, hidung, telinga atau lainnya, maka solatnya batal.


Namun bila kadar najisnya hanya sekadar najis yang dimaafkan, iaitu najis-najis kecil ukurannya, maka hal itu tidak membatalkan solat.e. Mengalami Hadats Kecil

Bila seseorang mengalami hadats besar atau kecil, maka batal pula solatnya, baik hal itu terjadi tanpa sengaja atau secara sedar, ataupun dengan sengaja dan sepenuh kesedaran.

Hal-hal yang membuat seseorang berhadats kecil dan boleh membatalkan wudhu' ada beberapa hal. Sebahagian disepakati para ulama dan sebahagian lainnya masih menjadi khilaf atau perbezaan pendapat. • Keluarnya Sesuatu melalui Kemaluan

Yang dimaksud kemaluan itu termasuk bahagian depan dan belakang. Dan yang keluar itu boleh apa saja termasuk benda cair seperti air kencing, mani, wadi, mazi, atau apapun yang cair. Juga berupa benda padat seperti kotoran, batu ginjal, cacing atau lainnya.

Pendeknya apapun juga benda gas seperti kentut. Kesemuanya itu bila keluar melalui dua lubang qubul dan dubur membuat wudhu' yang bersangkutan menjadi batal.


Dasarnya adalah firman Allah SWT ini :أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ

Atau bila salah seorang dari kamu datang dari tempat buang air. (QS. Al-Maidah : 6)


Juga berdasarkan hadits nabawi :إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَل عَلَيْهِ أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لاَ فَلاَ يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا

Dari Abu Hurairah radhiyallahuanhu bahawa Rasulullah SAW bersabda,


”Bila seseorang dari kalian mendapati sesuatu pada perutnya lalu dia merasa ragu apakah ada sesuatu yang keluar atau tidak, maka tidak perlu dia keluar dari masjid, kecuali dia mendengar suara atau mencium baunya”. (HR. Muslim) • Tidur

Tidur yang bukan dalam posisi tetap (tamakkun) di atas bumi. Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW


مَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأ

Siapa yang tidur maka hendaklah dia berwudhu' (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah)


Tidur yang membatalkan wudhu adalah tidur yang membuat hilangnya kesedaran seseorang. Termasuk juga tidur dengan berbaring atau bersandar pada dinding. 


Sedangkan tidur sambil duduk yang tidak bersandar kecuali pada tubuhnya sendiri tidak termasuk yang membatalkan wudhu' sebagaimana hadits berikut :عَنْ أَنَسٍ رَضي الله عنه قاَلَ كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهيَنَامُونَ ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلاَ يَتَوَضَّؤُنَ - رواه مسلم - وزاد أبو داود : حَتَّى تَخْفَق رُؤُسُهُم وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ

Dari Anas radhiyallahuanhu berkata bahawa para shahabat Rasulullah SAW tidur kemudian shalat tanpa berwudhu' (HR. Muslim) 


Abu Daud menambahkan : Hingga kepala mereka terkulai dan itu terjadi di masa Rasulullah SAW. • Hilang Akal

Hilang akal baik kerana mabuk atau sakit. Seorang yang minum khamar dan hilang akalnya kerana mabuk maka wudhu' nya batal. Demikian juga orang yang sempat pengsan tidak sedarkan diri juga batal wudhu'nya.

Demikian juga orang yang sempat kesurupan atau menderita penyakit sawan dimana kesedarannya sempat hilang beberapa waktu wudhu'nya batal. Kalau mahu solat harus mengulangi wudhu'nya. • Menyentuh Kemaluan

Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW :


مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأ

Siapa yang menyentuh kemaluannya maka harus berwudhu (HR. Ahmad dan At-Tirmizy)


Para ulama kemudian menetapkan dari hadits ini bahawa segala tindakan yang masuk dalam kriteria menyentuh kemaluan mengakibatkan batalnya wudhu. Baik menyentuh kemaluannya sendiri ataupun kemaluan orang lain. Baik kemaluan laki-laki maupun kemaluan wanita. 


Baik kemaluan manusia yang masih hidup ataupun kemaluan manusia yang telah mati (mayat). Baik kemaluan orang dewasa maupun kemaluan anak kecil. Bahkan para ulama memasukkan dubur sebagai bahagian dari yang jika tersentuh membatalkan wudhu.


Namun para ulama mengecualikan bila menyentuh kemaluan dengan bahagian luar dari telapak tangan dimana hal itu tidak membatalkan wudhu'. • Menyentuh Kulit Lawan Jenis

Menyentuh kulit lawan jenis yang bukan muhram tanpa ada lapisan atau penghalang, termasuk hal yang membatalkan wudhu menurut pendapat para ulama.

Di dalam mazhab Asy-Syafi'iyah menyentuh kulit lawan jenis yang bukan muhram termasuk yang membatalkan wudhu'. 


Namun hal ini memang sebuah bentuk khilaf di antara para ulama. Sebahagian mereka tidak memandang demikian.


Sebab perbezaan pendapat mereka berdasarkan pada penafsiran ayat Al-Quran iaitu :أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا

Atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik. (QS. An-Nisa : 43)


Sebahagian ulama mengertikan kata ‘menyentuh’ sebagai kiasan yang maksudnya adalah jimak (hubungan seksual). Sehingga bila hanya sekadar bersentuhan kulit tidak membatalkan wuhu’.


Ulama kalangan As-Syafi’iyah cenderung mengertikan kata ‘menyentuh’ secara harfiyah, sehingga menurut mereka sentuhan kulit antara laki-laki dan wanita yang bukan muhram itu membatalkan wudhu’.


Menurut mereka bila ada kata yang mengandung dua makna antara makna 

hakiki dengan makna kiasan, maka yang harus didahulukan adalah makna hakikinya. Kecuali ada dalil lain yang menunjukkan perlunya menggunakan penafsiran secara kiasan.

Dan Imam Asy-Syafi’i nampaknya tidak menerima hadits Ma’bad bin Nabatah dalam masalah mencium.


Namun bila ditinjau lebih dalam pendapat-pendapat di kalangan ulama Syafi’iyah, sebenarnya kita masih juga menemukan beberapa perbezaan. 


Misalnya sebahagian mereka mengatakan bahawa yang batal wudhu’nya adalah yang sengaja menyentuh sedangkan yang tersentuh tapi tidak sengaja menyentuh maka tidak batal wudhu’nya.


Juga ada pendapat yang membezakan antara sentuhan dengan lawan jenis non muhram dengan pasangan (suami isteri). Menurut sebahagian mereka bila sentuhan itu antara suami isteri tidak membatalkan wudhu’.


Dan sebagian ulama lainnya lagi memaknainya secara harfiyah sehingga menyentuh atau bersentuhan kulit dalam 

erti fizikal adalah termasuk hal yang membatalkan wudhu’. 

Pendapat ini didukung oleh Al-Hanafiyah dan juga semua salaf dari kalangan shahabat.

Sedangkan Al-Malikiyah dan jumhur pendukungnya mengatakan hal sama kecuali bila sentuhan itu disertai dengan syahwat (lazzah) maka barulah sentuhan itu membatalkan wudhu’.

Pendapat mereka dikuatkan dengan adanya hadits yang memberikan keterangan bahawa Rasulullah SAW pernah menyentuh para isterinya dan langsung mengerjakan solat tanpa berwudhu’ lagi.أنَّ النَّبِيَّ  كَانَ يُقَبِّلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ ثُمَّ يُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ

Dari Habib bin Abi Tsabit dari Urwah dari Aisyah radhiyallahuanhadari Nabi SAW bahawa Rasulullah SAW mencium sebahagian isterinya kemudian keluar untuk solat tanpa berwudhu”.(HR. Turmuzi Abu Daud An-Nasai Ibnu Majah dan Ahmad).g. Mengalami Hadats Besar

Selain terkena hadats kecil, yang ikut juga membatalkan seseorang dari solatnya adalah terkena atau dapat hadats besar. 

Maksudnya, kalau pada saat sedang solat, seseorang mengalami hal-hal yang mengakibatkan terjadinya hadats besar, maka secara otomatik solatnya batal.


Para ulama menetapkan paling tidak ada 6 hal yang mewajibkan seseorang untuk mandi janabah. Tiga hal di antaranya terjadi pada laki-laki dan perempuan. Tiga lagi sisanya hanya terjadi pada perempuan.  • Keluar Mani

Keluarnya air mani menyebabkan seseorang mendapat janabah baik dengan cara sengaja (masturbasi) atau tidak. Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW berikut ini :


عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله تعالى عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ 

Dari Abi Said Al-Khudhri radhiyallahuanhu berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda,


"Sesungguhnya air itu (kewajiban mandi) dari sebab air (keluarnya sperma). (HR. Bukhari dan Muslim)


Namun ada sedikit berbezaan pandangan dalam hal ini di antara para fuqaha'.


Mazhab Al-Hanafiyah Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah mensyaratkan keluarnya mani itu kerana syahwat atau dorongan gejolak nafsu baik keluar dengan sengaja atau tidak sengaja. Yang penting ada dorongan syahwat seiring dengan keluarnya mani. Maka barulah diwajibkan mandi janabah.


Sedangkan mazhab Asy-syafi'iyah memutlakkan keluarnya mani baik kerana syahwat ataupun kerana sakit semuanya tetap mewajibkan mandi janabah.


Sedangkan air mani laki-laki itu sendiri punya ciri khas yang membedakannya dengan wadi dan mazi : • Dari aromanya air mani memiliki aroma seperti aroma 'ajin (adunan roti). Dan seperti telur bila telah mengering.
 • Keluarnya dengan cara memancar sebagaimana firman Allah SWT : من ماء دافق
 • Rasa lazat ketika keluar dan setelah itu syahwat jadi mereda.

Mani Wanita


عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ -وَهِيَ اِمْرَأَةُ أَبِي طَلْحَةَ- قَالَتْ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! إِنَّ اَللَّهَ لَا يَسْتَحِي مِنْ اَلْحَقِّ فَهَلْ عَلَى اَلْمَرْأَةِ اَلْغُسْلُ إِذَا اِحْتَلَمَتْ ؟ قَالَ: نَعَمْ. إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ

Dari Ummi Salamah radhiyallahu anha bahawa Ummu Sulaim isteri Abu Thalhah bertanya"Ya Rasulullah sungguh Allah tidak mau dari kebenaran apakah wanita wajib mandi bila keluar mani? Rasulullah SAW menjawab"Ya bila dia melihat mani keluar". (HR. Bukhari dan Muslim)


Hadits ini menegaskan bahawa wanita pun mengalami keluar mani bukan hanya laki-laki. • Bertemunya Dua Kemaluan

Yang dimaksud dengan bertemunya dua kemaluan adalah kemaluan laki-laki dan kemaluan wanita. Dan istilah ini disebutkan dengan maksud persetubuhan (jima'). Dan para ulama membuat batasan : 

dengan lenyapnya kemaluan (masuknya) ke dalam faraj wanita atau faraj apapun baik faraj hewan.


Termasuk juga bila dimasukkan ke dalam dubur baik dubur wanita ataupun dubur laki-laki baik orang dewasa atau anak kecil. Baik dalam keadaan hidup ataupun dalam keadaan mati. Semuanya mewajibkan mandi di luar larangan perilaku itu.


Hal yang sama berlaku juga untuk wanita dimana bila farajnya dimasuki oleh kemaluan laki-laki baik dewasa atau anak kecik baik kemaluan manusia maupun kemaluan hewan baik dalam keadaan hidup atau dalam keadaan mati termasuk juga bila yang dimasuki itu duburnya. Semuanya mewajibkan mandi di luar masalah larangan perilaku itu.


Semua yang disebutkan di atas termasuk hal-hal yang mewajibkan mandi meskipun tidak sampai keluar air mani. Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW berikut ini :عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ الله ِ  قَالَ : إِذَا الْتَقَى الخَتَاناَنِ أَوْ مَسَّ الخِتَانُ الخِتَانَ وَجَبَ الغُسْلُ فَعَلْتُهُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ فَاغْتَسَلْنَا

Dari Aisyah radhiyallahuanha berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda,


"Bila dua kemaluan bertemu atau bila kemaluan menyentuh kemaluan lainnya maka hal itu mewajibkan mandi janabah. Aku melakukannya bersama Rasulullah SAW dan kami mandi. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  إذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ  وَزَادَ مُسْلِمٌ : " وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ "

Dari Abi Hurairah radhiyallahuanhu berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda,


"Bila seseorang duduk di antara empat cabangnya kemudian bersungguh-sungguh (menyetubuhi) maka sudah wajib mandi. (HR. Muttafaqun 'alaihi).


Dalam riwayat Muslim disebutkan : 


"Meski pun tidak keluar mani"


 • Meninggal

Seseorang yang meninggal maka wajib atas orang lain yang masih hidup untuk memandikan jenazahnya. Dalilnya adalah sabda Nabi Saw tentang orang yang sedang ihram tertimpa kematian :

اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ


Rasulullah SAW bersabda,


"Mandikanlah dengan air dan daun bidara’. (HR. Bukhari dan Muslim) • Haid

Haid atau menstruasi adalah kejadian alamiyah yang wajar terjadi pada seorang wanita dan bersifat rutin bulanan. Keluarnya darah haid itu justru menunjukkan bahawa tubuh wanita itu sehat. Dalilnya adalah firman Allah SWT dan juga sabda Rasulullah SAW :


وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ 

Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah: "Haid itu adalah kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid; dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. (QS. Al-Baqarah : 222)
إِذَا أَقْبَلَت ِالحَيْضُ فَدَعِي الصَّلاَةَ فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرَهَا فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَليِّ

Nabi SAW bersabda,


’Apabila haid tiba tinggalkan solat apabila telah selesai (dari haid) maka mandilah dan solatlah. (HR Bukhari dan Muslim) • Nifas

Nifas adalah darah yang keluar dari kemaluan seorang wanita  setelah melahirkan. Nifas itu mewajibkan mandi janabah meski bayi yang dilahirkannya itu dalam keadaan mati. Begitu berhenti dari keluarnya darah sesudah persalinan atau melahirkan maka wajib atas wanita itu untuk mandi janabah.

Hukum nifas dalam banyak hal lebih sering mengikuti hukum haid. Sehingga seorang yang nifas tidak boleh solat puasa thawaf di baitullah masuk masjid membaca Al-Quran menyentuhnya bersetubuh dan lain sebagainya. • Melahirkan

Seorang wanita yang melahirkan anak meskipun anak itu dalam keadaan mati 

maka wajib atasnya untuk melakukan mandi janabah. Bahkan meskipun saat melahirkan itu tidak ada darah yang keluar. Ertinya meskipun seorang wanita tidak mengalami nifas namun tetap wajib atasnya untuk mandi janabah lantaran persalinan yang dialaminya. 


h. Terbuka Aurat Secara Sengaja

Bila seseorang yang sedang melakukan solat tiba-tiba terbuka auratnya, maka solatnya otomatik menjadi batal. Maksudnya bila terbuka dalam waktu yang lama. Sedangkan bila hanya terbuka sekilas dan langsung ditutup lagi, para ulama mengatakan tidak batal menurut As-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah.


Namun Al-Malikiyah mengatakan secepat apapun ditutupnya, kalau sempat terbuka, maka solat itu sudah batal dengan sendirinya.


Namun perlu diperhatikan bahawa yang dijadikan sandaran dalam masalah terlihat aurat dalam hal ini adalah bila dilihat dari samping, atau depan atau belakang. Bukan dilihat dari arah bawah seseorang. Sebab boleh saja bila secara sengaja diintip dari arah bawah, seseorang akan terlihat auratnya. Namun hal ini tidak berlaku.i. Bergeser Dari Arah Kiblat

Bila seseorang di dalam solatnya melakukan gerakan hingga badannya bergeser arah hingga membelakangi kiblat, maka solatnya itu batal dengan sendirinya.

Hal ini ditandai dengan bergesernya arah dada orang yang sedang solat itu, menurut kalangan As-Syafi'iyah dan Al-Hanafiyah.


Sedangkan menurut Al-Malikiyah, bergesernya seseorang dari menghadap kiblat ditandai oleh posisi kakinya.


 Sedangkan menurut Al-Hanabilah, ditentukan dari seluruh tubuhnya.


Keharusan menghadap kitblat ini terutama berlaku untuk solat fardhu, sedangkan pada solat sunnah, hukumnya tidak seketat solat fardhu, menghadap kiblat tidak menjadi syarat solat. Hal itu kerana Rasulullah SAW 

pernah melakukannya di atas kenderaan dan menghadap kemana pun kenderaannya itu mengarah.

Namun yang dilakukan hanyalah solat sunnah, adapun solat wajib belum pernah diriwayatkan bahawa beliau pernah melakukannya. Sehingga sebahagian ulama tidak membenarkan solat wajib di atas kenderaan yang arahnya tidak menghadap kiblat.2. Meninggalkan Salah Satu Rukun Solat


Apabila ada salah satu rukun solat yang tidak dikerjakan, maka solat itu menjadi batal dengan sendirinya. Dan sebagaimana kita bahas sebelumnya, bahawa rukun solat itu ada 13 perkara, bahkan sebahagian ulama menambahi bilangannya, sesuai dengan perbezaan pendapat masing-masing.

Maka bila salah satu dari rukun-rukun itu tidak dikerjakan, seketika itu juga solat menjadi batal hukumnya.


a. Kehilangan Niat

Seseorang yang sedang solat, lalu tiba-tiba niatnya berubah, maka solatnya menjadi batal.

Yang dimaksud dengan berubah niat disini adalah bila terdetik niat untuk menghentikan solat yang sedang dilakukannya di dalam hatinya, maka saat itu juga solatnya telah batal. Sebab niatnya telah rosak, meskipun dia belum melakukan hal-hal yang membatalkan shalatnya.


Kerana niat itu menjadi salah satu rukun solat yang utama dalam mazhab Asy-Syafi’iyah, atau menjadi syarat sah solat dalam pandangan mazhab yang lain. 


Maka seorang yang melakukan solat, bila kehilangan salah satu rukun atau syarat sah solat, otomatik solatnya pun menjadi rosak, alias batal.b. Tidak Membaca Surat Al-Fatihah

Seluruh ulama sepakat bahawa membaca surat Al-Fatihah adalah bahagian dari rukun solat. Sehingga bila ada orang yang sengaja atau lupa tidak membaca surat Al-Fatihah lalu langsung ruku', maka solatnya menjadi batal.

Dalilnya adalah hadits nabawi yang secara tegas menyebutkan tidak sahnya solat tanpa membaca surat Al-Fatihah :لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ القُرْآنِ

Dari Ubadah bin Shamit ra berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda,


”Tidak sah solat kecuali dengan membaca ummil-qur'an (surat Al-Fatihah)"(HR. Bukhari Muslim)


Namun dalam hal ini dikecualikan dalam kes solat berjamaah dimana memang sudah ditentukan bahawa imam menanggung bacaan fatihah makmum, sehingga seorang yang tertinggal takbiratul ihram dan mendapati imam sudah pada posisi rukuk, dibolehkan langsung ikut ruku' bersama imam dan telah mendapatkan satu rakaat.


Demikian pula dalam solat jahriyah (suara imam dikeraskan), dengan pendapat yang mengatakan bahawa bacaan Al-Fatihah imam telah menjadi pengganti bacaan Al-Fatihah buat makmum, maka bila makmum tidak membacanya, tidak membatalkan solat.c. Rukun-rukun Lainnya

Dan rukun-rukun solat lainnya masih banyak, tetapi kalau salah satunya tidak dikerjakan, maka solat orang itu batal jadinya.
 • Tidak Berdiri
 • Tidak Ruku'
 • Tidak I'tidal
 • Tidak Sujud
 • Tidak Duduk Antara Dua Sujud
 • Tidak Duduk Tasyahhud Akhir
 • Tidak Membaca Lafazdz Tasyahhud Akhir
 • Tidak Membaca Shalawat
 • Tidak Mengucapkan Salam Pertama
 • Tidak Tertib
 • Tidak Thuma'ninah

3. Berbicara di Luar Shalat


Sebenarnya solat itu adalah gabungan dari perkataan dan gerakan. Maka pada dasarnya solat itu adalah berbicara atau berkata-kata.

Namun yang dimaksud dengan berbicara yang membatalkan solat maksudnya adalah pembicaraan yang diluar solat, di antara pembicaraan dengan sesama manusia secara lisan (verbal), di luar dari yang telah ditetapkan sebagai bacaan solat.


Dasar larangan berbicara di dalam solat antara lain adalah hadits-hadits berikut ini :كُنَّا نَتَكَلَّمُ فيِ الصَّلاَةِ يُكَلِّمُ الرَّجُلُ مِنَّا صَاحِبَهُ وَهُوَ إِلىَ جَنْبِهِ حَتَّى نَزَلَتْ: وَقُومُوا للهِ قَانِتِيْنَ فَأُمِرْناَ بِالسُّكُوتِ وَنُهِيْنَا عَنِ الكَلاَمِ

Dari Zaid bin Al-Arqam radhiyallahuanhu berkata,"Dahulu kami bercakap-cakap pada saat solat. Seseorang berbual dengan temannya di dalam solat. Yang lain berbicara dengan yang disampingnya. Hingga turunlah firman Allah SWT, 


"Berdirilah untuk Allah dengan khusyu". Maka kami diperintahkan untuk diam dan dilarang berbicara dalam solat". (HR. Jamaah kecuali Ibnu Majah)


Selain itu juga ada hadits lainnya :إِنَّ هَذِهِ الصَّلاَةَ لاَ يَصْلُحُ فِيْهَا شَيْءٌ مِنْ كَلاَمِ النَّاسِ إِنَّمَا هِيَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيْرُ وَقِرَاءَةُ القُرْآنِ

Solat ini tidak boleh di dalamnya ada sesuatu dari perkataan manusia. Solat itu hanyalah tasbih, takbir dan bacaan Al-Quran (HR. Muslim, Ahmad, An-Nasa'i dan Abu Daud)


Para ulama memasukkan ke dalam kategori berbicara adalah menjawab sesuatu perkataan, baik perkataan imam dalam bacaannya atau pun perkataan orang lain.a. Bicara Yang Membatalkan Shalat

Dan termasuk dalam perkara menjawab perkataan orang lain misalnya :


 • Tertawa

Masih dekat dengan berbicara adalah tertawa. Jumhur ulama diantaranya Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah sepakat bahwa orang yang tertawa dalam solatnya, maka solatnya batal.

Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW :الْقَهْقَهَةُ تَنْقُضُ الصَّلاَةَ وَلاَ تَنْقُضُ الْوُضُوءَ

Dari Jabir bin Abdillah bahawa Rasulullah SAW bersabda,


"Tertawa itu membatalkan solat tapi tidak membatalkan wudhu" (HR.Ad-Daruquthuny)


Namun umumnya para ulama sepakat bahawa batasan tertawa adalah tertawa yang sampai mengeluarkan suara. Sedangkan bila tertawa itu hanya sebatas tersenyum, belumlah sampai batal solatnya.


Mazhab Asy-Syafi'iyah memberikan batasan bila suara tertawa itu melebihi dua huruf, maka solat itu batal.[1]
 • Mengucapkan Salam dan Menjawabnya

Bila seseorang mengucapkan salam secara sengaja dan sedar, maka solatnya batal. Sebab fungsi salam di dalam solat adalah sebagai penutup dari solat, sehingga bila penutup itu dilakukan, para ulama mengatakan solatnya otomatik selesai.


Dasarnya adalah hadits Nabi SAW yang menyatakan bahawa salam adalah hal yang mengakhiri solat.عَنْ عَلِيٍّ  قَالَ قَالَ رَسُوْلُ الله r مِفْتَاحُ الصَّلاةِ الطَّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ

Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahuanhu bahawa Rasulullah SAW bersabda,


"Kunci solat itu adalah kesucian dan yang mengharamkannya (dari segala hal di luar solat) adalah takbir". (HR. Muslim)


Menjawab salam memang hukumnya wajib. Tetapi kalau dilakukan ketika solat, jawaban salam itu membatalkan solat. • Membaca Selawat

Ketika mendengar nama Baginda SAW disebut, memang disunahkan bagi kita untuk membaca selawat. Tetapi bila selawat itu diucapkan di dalam solat, padahal bukan bahagian dari ayat Al-Quran atau tasyahhud, maka termasuk membatalkan. • Mendoakan Orang Bersin

Orang yang bersin disunnahkan untuk mengucapkan lafadz alhamdulilah, dan yang mendengar disunnahkan mendoakan dengan lafadz yarhamukallah, lalu yang bersin disunnahkan menjawab dengan lafadz yahdina wa yushlihu balakum.

Akan tetapi manakala semua itu dilakukan di dalam solat, maka batal solat mereka.


 • Mengucapkan Shadaqallahul-Adzhim

Sebahagian orang ada yang terbiasa membaca lafadz shadaqallahul-adzhim seusai membaca ayat-ayat Al-Quran. 


Dan sebahagian lainnya memakruhkan, kerana takut dianggap sebahagian dari Al-Quran.


Lepas dari perbezaan pendapat di antara mereka, yang pasti bila orang yang sedang solat mengakhiri bacaan ayat Al-Quran dengan lafadz tersebut, solatnya batal. • Mengucapkan Istirja'

Lafadz istirj’ adalah ucapan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Biasanya kita ucapkan manakala kita menghadapi cubaan, bala’, musibah, kematian dan sebagainya, baik kita langsung yang mengalaminya, atau dialami oleh orang lain.


Tetapi manakala lafaz itu diucapkan pada saat seseorang melakukan solat, maka solatnya batal.


 • Suara Tanpa Erti

Dan juga termasuk dikatakan telah berbicara atau berkata-kata adalah apabila seseorang berdehem, mengaduh, menangis, merintih, menguap dan sebagainya, semua itu dilakukan tanpa udzur hingga mengeluarkan suara atau membentuk kata yang terdiri dari 2 huruf atau lebih.b. Bicara Yang Tidak Membatalkan Shalat

Sedangkan bicara yang tidak termasuk membatalkan solat antara lain al-fathu dan doa-doa yang kita susun dan dibaca di dalam solat. • Al-Fath

Dibolehkan bagi makmum mengingatkan bacaan ayat Al-Quran yang imam melupakannya. Istilahnya adalah al-fath, yang ertinya 'membuka'. 


Maksudnya, membuka diamnya imam yang lupa atau bingung dengan bacaannya yang tersilap. Asalkan niatnya untuk membaca Al-Quran dan bukan untuk berdialog atau talqin, hukumnya boleh. Bahkan mazhab Asy-syafi'I mewajibkannya.


Dasarnya adalah hadtis berikut :أَنَّ النَّبِيَّ  صَلىَّ صَلاَةً فَقَرَأَ فِيْهَا فَلَبَسَ عَلَيْهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لأِبيِ: أَصَلَّيْتَ مَعَنَا ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ: فَمَا مَنَعَكَ ؟

Dari Ibnu Umar radhiyallahu'anhu bahawa Nabi SAW melakukan solat dan membaca ayat Al-Quran, namun ada yang tersilap. 


Ketika selesai solat beliau bertanya kepada Ayahku (Umar bin Al-Khttab),"Apakah kamu solat bersama kita?". Umar menjawab,"Ya". Nabi bertanya,"Apa yang menghalangimu (dari mengingatkan Aku)?". (HR. Abu Daud)


Namun bila fath itu ditujukan kepada selain imam, maka hukumnya membatalkan solat.


Al-Fathu adalah istilah yang digunakan di dalam shalat berjamaah, dimana makmum yang berada di belakang imam membetulkan bacaan atau gerakan imam yang keliru.


Rasulullah SAW mensyariatkan fath kepada makmum bila mendapati imam yang lupa bacaan atau gerakan, sedangkan buat jamaah wanita cukup dengan bertepuk tanganالتَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ

Tasbih untuk laki-laki dan bertepuk buat wanita (HR. Muslim)


Makmum boleh membetulkan bacaan imam yang salah, keliru atau terlupa, dengan bersuara yang sekiranya boleh didengar oleh imam.


Demikian juga makmum boleh menyebut lafadz subhanallah, apabila mengetahui imam bersalah dalam gerakan, seperti hampir mau menambah jumlah rakaat dari empat menjadi lima, atau sebaliknya, belum sampai empat rakaat sudah mau duduk tahiyat akhir.


Ketika makmum mengucapkan tasbih ini, tidak dianggap dia telah batal dari solatnya. Sebab melakukan fath ini adalah hal yang pernah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. • Melafadzkan Doa

Melafadz doa tidak membatalkan solat, kerana pada dasarnya solat itu memang doa. Bahkan di dalam solat ada posisi tertentu yang memang kita dianjurkan untuk memperbanyak doa.
أَقْرَبُ مَا يَكُونُ العَبْدُ مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثِرُوا الدُّعاَءَ

Posisi paling dekat antara seorang hamba dengan Tuhannya ketika sujud, maka perbanyaklah doa pada waktu sujud (HR. Muslim)

إنِّي نُهِيْتُ أَنْ أَقْرَأَ القُرْآنَ رَاكِعاً أَوْ سَاجِداً َفَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيْهِ الرَّبُ وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فيِ الدُّعَاءِ فَقُمن أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ

Aku dilarang untuk membaca Al-Quran dalam keadaan ruku’ atau sujud. Ketika ruku’ agungkanlah Rabb, sedangkan ketika sujud maka berusahalah bersungguh-sungguh dalam doa, sehingga layak dikabulkan untukmu.” (HR. Muslim)


Lafadz doa yang paling utama adalah lafadz yang diambil dari ayat-ayat Al-Quran, kemudian dari sunnah Rasulullah SAW yang ma’tsur. Namun bukan berarti berdoa dengan lafadz yang kita susun sendiri menjadi terlarang.


Meski pun lafadz doa nampak seperti pembicaraan di luar solat, namun berdoa di dalam solat dengan lafadz yang kita karang sendiri dibolehkan. Syaratnya doa itu harus berbahasa Arab. Bila doa itu dilakukan dalam bahasa Melayu atau bahasa selain Arab, maka doa itu termasuk dianggap lafadz di luar solat.4. Bergerak di Luar Gerakan Solat


Para ulama sepakat bahawa gerakan di luar solat yang dilakukan berulang-ulang akan membatalkan solat. Namun mereka berbeza pendapat dalam batasannya.a. Mazhab Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah

Batasan gerakan yang banyak menurut kedua mazhab ini adalah apa yang diyakini oleh orang lain sebagai gerakan bukan solat, maka hal itu termasuk gerakan yang banyak. Tetapi bila orang lain masih ragu-ragu apakah seseorang sedang solat atau tidak, maka hal itu belum membatalkan.


Ibnu Abidin mengatakan harus ditambahkan bahawa gerakan yang banyak dan membatalkan solat itu di luar dari gerakan untuk membunuh ular dan kala jengking, kerana Rasulullah SAW memerintahkan untuk melakukannya.b. Mazhab Asy-Syafi’iyah dan Al-Hanabilah

Yang dimaksud adalah gerakan yang banyak dan berulang-ulang terus itu standardnya adalah al-‘urf. Al-‘Urf maksudnya kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat. 


Bila di tengah masyarakat suatu gerakan di dalam solat dianggap sudah keluar dari konteks solat, maka gerakan itu membatalkan solat. 


Sebaliknya, bila ‘urf di tengah masyarakat menganggap gerakan itu masih dalam kategori solat, maka solatnya tidak batal.


Mazhab As-syafi'i memberikan batasan bahawa dua langkah yang dilakukan oleh orang yang sedang solat, belum termasuk membatalkan, kerana dianggap masih sedikit. 


Tetapi langkah yang ketiga sudah membatalkan, kerana tiga adalah angka banyak yang minimal. Demikian juga dengan gerakan lainnya, bila sampai tiga kali gerakan berturut-turut sehingga seseorang batal dari solatnya.


Namun bukan bererti setiap ada gerakan langsung membatalkan solat. Sebab dahulu Rasulullah SAW pernah solat sambil menggendong anak (cucunya).
عَنْ أَبِى قَتَادَةَ الأَنْصَارِىِّ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِىَّ  يَؤُمُّ النَّاسَ وَأُمَامَةُ بِنْتُ أَبِى الْعَاصِ وَهْىَ ابْنَةُ زَيْنَبَ بِنْتِ النَّبِىِّ r عَلَى عَاتِقِهِ فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا وَإِذَا رَفَعَ مِنَ السُّجُودِ أَعَادَهَا

Dari Abi Qatadah radhiyallahuanhu berkata, Aku pernah melihat Nabi SAW mengimami orang solat, sedangkan Umamah binti Abil-Ash yang juga anak perempuan dari puteri beliau, Zainab berada pada gendongannya. Bila beliau SAW ruku' anak itu diletakkannya dan bila beliau bangun dari sujud digendongnya kembali (HR. Muslim)


Bahkan Baginda SAW memerintah orang yang sedang solat untuk membunuh ular dan kala jengking (al-aswadain). Dan Baginda juga pernah melepas sandalnya sambil solat. Kesemuanya gerakan itu tidak termasuk yang membatalkan solat.


Intinya kalau gerakan itu diciptakan sendiri dan tidak termasuk gerakan di dalam solat, lantas dilakukan berulang-ulang, maka gerakan itu membatalkan solat.


Sedangkan bila gerakan itu didasari dari hadits Nabi SAW bahawa Baginda pernah melakukannya di dalam solat, maka hukumnya tidak membatalkan solat.


Sebab kalau kita mengatakan bahawa gerakan itu membatalkan solat, maka solat Rasulullah SAW pun seharusnya kita kata batal. Padahal Baginda  sumber dalam masalah hukum-hukum solat.5. Makan dan Minum


Makan dan minum termasuk perbuatan yang membatalkan solat. Namun para ulama berbeza pendapat tentang detail-detailnya.


a. Al-Hanafiyah

Mazhab Al-Hanafiyah mengatakan walau pun seseorang lupa menelan biji kecil, solatnya dianggap batal. Demikian juga gerakan mengunyah makanan bila tiga kali berturut-turut, meski tidak ditelan, sudah dianggap membatalkan solat.

Gula yang ada di mulut bila larut dengan ludahnya, juga termasuk ke dalam hal yang membatalkan solat.


Ibnu Abidin menyebutkan yang termasuk kategori makan ada dua. Pertama, gerakan mengunyah makanan meski tidak ditelan. Kedua, menelan makanan atau minuman meski tidak mengunyah.b. Al-Malikiyah

Mazhab Al-Malikiyah membezakan antara makan minum yang disengaja dengan yang terlupa. Makan minum dengan sedar dan sengaja, tentu membatalkan solat. Namun bila makan dan minum itu dilakukan tanpa sedar alias lupa, maka solatnya tetap sah. 

Hal ini persis dengan bila orang puasa dan terlupa sehingga memakan makanan di siang hari.


Untuk itu, orang yang makan sambil solat, kalau memang benar-benar lupa, disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi.c. As-Syafi’iyah

Mazhab Asy-Syafi’iyah mengatakan bila orang menelan makanan atau minuman, meski jumlahnya sangat sedikit atau kecil, tetap saja membatalkan solat. Bahkan meskipun dia tidak menginginkannya.

Mazhab ini juga menyebutkan bahawa melakukan banyak gerakan mengunyah makanan termasuk hal yang membatalkan solat, meskipun makanan itu tidak sampai tertelan.


Hal-hal yang tidak termasuk membatalkan dalam perkara makanan menurut mazhab ini antara lain : kes terlupa, baru kenal Islam, tidak ada ulama.


Orang yang makan waktu solat kerana lupa, solatnya tidak dianggap batal, sebagaimana orang yang makan kerana terlupa pada saat berpuasa.


Orang yang baru saja masuk Islam dan masih jahil atas ilmu-ilmu syariah, bila dia solat sambil memakan makanan atau meminum minuman, dalam kadar tertentu diperbolehkan.


Bila ada orang Islam yang hidup terpisah dari masyarakat Islam, tanpa ada ulama yang mengerti hukum Islam, lalu dia solat dan kerana ketidak-tahuannya dia makan ketika solat, dalam kes ini ada keringanan.d. Al-Hanabilah

Mazhab Al-Hanabilah membezakan antara solat fardhu dengan solat sunnah. Orang yang sedang melakukan solat fardhu bila dia memakan sesuatu atau meminumnya, maka solatnya batal. Meski pun yang dimakan itu sedikit.


Namun bila makan dan minum pada waktu solat sunnah, maka hal itu tidak membatalkan solatnya. Kecuali apabila jumlah yang dimakan itu sangat banyak.6. Mendahului Imam dalam Shalat Jama'ah


Bila seorang makmum melakukan gerakan mendahului gerakan imam, seperti bangun dari sujud lebih dulu dari imam, maka batal-lah solatnya. Namun bila hal itu terjadi tanpa sengaja, maka tidak termasuk yang membatalkan solat.


As-Syafi'iyah mengatakan bahawa batasan batalnya solat adalah bila mendahului imam sampai dua gerakan yang merupakan rukun dalam solat. Hal yang sama juga berlaku bila tertinggal dua rukun dari gerakan imam.


7. Terdapatnya Air bagi Yang Tayammum


Seseorang yang tidak mendapatkan air untuk bersuci dari hadats, lalu bersuci dengan cara bertayammum untuk solat, bila ketika solat tiba-tiba terdapat air yang boleh dijangkau

nya dan cukup untuk digunakan berwudhu', maka saat itu otomatik solatnya batal.

Kerana halangan dari bersuci dengan air sudah tidak ada lagi. Maka begitu solatnya batal, dia harus berwudhu' saat itu dan mengulangi lagi solatnya.


Lain halnya bila solat sudah dikerjakan, dan air baru kemudian ditemukan. Maka dalam keadaan seperti itu dia punya satu di antara dua pilihan. Pertama, dia boleh mengulangi solatnya dengan berwudhu’. Kedua, dia tidak perlu lagi mengulangi shalatnya, kerana sudah ditunaikan secara sah.


Wallahu a'lam bishshawab. 

[1] Mughni Al-Muhtaj jilid 1 hal. 159

No comments: