Thursday, 3 September 2015

Unta Menjadi Hakim...Pada suatu hari ada seorang Yahudi datang 
menemui Rasulullah, menuduh seorang Muslim 
telah mencuri untanya. Bersamanya didatangkan 
empat orang saksi palsu dari golongan munafik.

Lalu baginda SAW memutuskan hukum bahawa 

unta itu adalah milik orang Yahudi tersebut, dan 
menjatuhkan hukum untuk dipotongkan tangan 
orang Muslim itu sehingga ia kebingungan. Maka 
ia pun mendongakkan kepala ke langit seraya 
berdoa:

"Tuhanku, dan baginda adalah Nabiku, sesungguh

nya Engkau Maha Mengetahui bahawa aku tidak 
mencuri unta itu."

Selanjutnya orang Muslim itu berkata kepada Nabi:


"Wahai Rasulullah, sungguh keputusan hukum engkau 

itu benar, akan tetapi mintalah keterangan yang sebenar
nya daripada unta ini."

Kemudian Nabi SAW pun bertanya kepada unta itu:


"Hai unta, milik siapakah engkau ini?"


Unta itu menjawab dengan kata-kata yang fasih terang.


"Wahai Rasulullah, aku adalah milik orang Muslim ini 

dan sesungguhnya para saksi-saksi itu adalah dusta."

Akhirnya Rasulullah SAW berkata kepada orang 

Muslim itu, "Wahai fulan, beritahukan kepadaku, 
apakah yang telah engkau perbuat, sehingga Allah 
Taala menjadikan unta ini dapat berbicara yang 
benar."

Jawab orang Muslim itu:


"Ya Rasulullah, aku tidak tidur diwaktu malam 

sehingga melainkan aku membaca selawat keatasmu 
sepuluh kali terlebih dahulu."

Rasulullah SAW berkata:


"Engkau telah selamat dari hukum potong tanganmu 

di dunia dan selamat juga dari seksaan di akhirat kelak 
dengan sebab berkatnya engkau membaca selawat 
untukku."