Tuesday, 25 March 2014

Hukum Mujahidin Penggal Kepala Orang Kafir !

.

بسم الله الرحمن الرحيم

Hukum Mujahidin Memenggal Kepala Orang Kafir & Murtad
Dalam Perang.


Segala puji bagi Allah semata, Yang telah menolong hamba-Nya, menguatkan tentera-Nya dan menghancurkan pasukan perikatan kafir. 


Shalawat dan salam senantiasa membasahi lidah kita untuk baginda Rasulullah, keluarga dan para sahabatnya.


Kita melihat bahawa mujahidin Daulah Islam Iraq dan Syam melakukan penyembelihan kepada tentera Iraq, shahawat Iraq dan tentera rejim zalim Nushairiyah. 


Dahulu pada masa Daulah Islam Iraq juga sering muncul dalam video mujahidin menyembelih para tentera.


Apakah ini ada dasarnya dalam Islam? Mungkin sebahagian orang menganggap ini adalah sesuatu yang menyelisihi etika dan adab. Namun kami akan cuba menjelaskan hal ini sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah serta contoh dari salafushshalih.


Allah 'Azza wa Jalla berfirman:

فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب

"Jika kalian bertemu orang-orang kafir (dalam peperangan) maka pancunglah leher-leher mereka" [QS Muhammad: 4]


Ayat ini jelas menunjukkan perintah kepada orang mukmin dalam melayan musuhnya ketika mereka berperang atau tidak ada perjanjian di antara mereka atau mereka mengobarkan permusuhan dengan mencela agama Islam.


Dan hal ini sesuai dengan tujuan disyari'atkan i'dad (persiapan ketenteraan untuk jihad) iaitu membuat gentar musuh (QS al-Anfaal: 60) agar mereka berhenti dari kezaliman mereka. 


Meskipun demikian, cara pembunuhan seperti ini adalah sesuai adab dan termasuk ringan bagi yang terbunuh kerana dia tidak diseksa dengan cara termasuk di banding dia harus terluka dengan tembakan dan memerlukan tembakan lagi untuk memastikan dia sudah tidak bernyawa.


Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam

إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة

"Sesungguhnya Allah memerintahkan berbuat baik dalam segala sesuatu. Jika kalian membunuh (Baik itu membunuh musuh (orang kafir), melakukan qishosh atau memerangi 
kaum  murtad), maka baguskanlah cara membunuhnya " [HR Muslim]


Siapa yang Pertama sekali memenggal musuh?


Memenggal kepala pertama kali dilakukan oleh sahabat. Beliau adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu 'anhu . Ibnu Mas'ud memenggal musuh Allah dan gembong kekufuran, Abu Jahl.


Kisah pemenggalan tersebut kita boleh dapati di Kitab Shahihul Bukhari Kitab al-Maghazi Bab Qatli Abi Jahl Karya Imam Bukhari dan Kitab al-Bidayah wan Nihayah bab Maqtal Abi Jahl la'anahullah karya Imam Ibnu Kathir.


Peristiwa itu terjadi dalam Perang Badr. Sebelum kematiannya melalui tangan Ibnu Mas'ud, Abu Jahl terluka oleh tombak Mua'dz bin Amru bin Jamuh. Mu'adz ibnul Jamuh pun terluka, di mana tangannya terputus dengan mata pedang, anak Abu Jahl, Ikrimah.


 Mu'az bin Afra 'melawati Abu Jahl dan menambah luka Abu Jahl dengan tombaknya. Setelah pertempuran selesai, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ingin mengesahkan kalau gembong kekufuran, Abu Jahl, telah tewas. 


Maka Ibnu Mas'ud pun mengajukan diri untuk bertanggungjawab untuk memastikan kematian Abu Jahl.


Ibnu Mas'ud pun pergi ke medan pertempuran. Ia mendapati Abu jahl tergelatak di atas pasir dengan keadaan terluka parah. Ia pun tidak mensia-siakan peluang ini. Ibnu Mas'ud [pun meletakkan kakinya di leher Abu Jahl.


Ibnu Mas'ud pun bekata kepada Abu Jahl: 

"Tidakkah Allah menghinakanmu?"

Abu Jahl: "Dengan apa dia menghinakan?"

Ibnu Mas'ud: "Bukankah dulu engkau cuba membunuh seorang yang kini menjejakkan kakinya di atas lehermu. Maka kemenangan siapa hari ini? "

Abu Jahl: "Sungguh engkau telah mencapai pada kedudukan yang sukar dicapai oleh orang-orang wahai penggembala kambing?"

Ibnu Mas'ud pun menyembelih Abu Jahl dan memenggal kepalanya lalu membawahnya kehadapan Rasulullah. Selepas membawa kepala Abu Jahl di hadapan Nabi, Ibnu Mas'ud berkata: 

"Wahai Rasulullah ini adalah kepala musuh Allah". Lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam meninggikan suaranya, "Allahu Akbar, segala puji bagi Allah Yang telah menepati janjinya, Yang telah menolong hamba-Nya, menguatkan tentera-Nya dan menghancurkan pasukan perikatan kafir".

Maka perlakuan tersebut merupakan syari'at Allah untuk menggentarkan musuh-musuh-Nya yang cuba menghancurkan Islam dan muslimin agar mereka berhenti dari kezaliman mereka.
Wallahu Ta'ala A'lam-


Thalibul Ilmi al-Akh Abu Asybal Usamah.

No comments: