Tuesday, 18 August 2015

DOSA MEMFITNAH


“FITNAH”, iaitu menyiarkan sesuatu berita tanpa 
dasar kebenaran, dengan tujuan untuk mencemarkan 
nama baik seseorang, dan bagi pemfitnah tersebut 
pula mudah untuknya mencapai segala cita-citanya. 
Perbuatan yang tercela seperti ini dilarang oleh Allah 
S.W.T. dan orang yang membuat fitnah itu akan 
ditimpa azab yang amat pedih.

Allah S.W.T. berfirman yang maksudnya: 

“Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan fitnah 
kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, 
kemudian mereka tidak bertaubat, maka bagi mereka 
azab jahannam dan bagi mereka azab (neraka) yang 
sangat pedih”. (Q.S. al-Buruj: 10)

Allah S.W.T. berfirman yang maksudnya: 


“Wahai orang yang beriman! Jauhilah dari kebanyakan 
sangkaan, kerana sesungguhnya sebahgian daripada 
sangkaan itu adalah dosa, dan janganlah kamu mengintip 
atau mencari-cari kesalahan dan keaiban orang, dan 
janganlah kamu mengumpat setengah yang lain. 

Adakah seseorang kamu suka memakan daging 
saudaranya yang sudah mati? Sudah tentu kamu jijik 
kepadanya. (Oleh itu patuhilah larangan tersebut) 
dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya 
Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang.” 
(Q.S. al-Hujurat: 12)
Untuk menghadapi mereka yang memerangi umat 

Islam, Allah S.W.T. berfirman: 

“Perangilah mereka sehingga tidak ada lagi fitnah dan 
agama itu hanya untuk Allah. Jika mereka berhenti 
(memusuhi kamu), maka tidak ada lagi permusuhan, 
kecuali terhadap orang-orang yang zalim. 
(Q.S. al-Baqarah: 193)


Fitnah itu lebih besar dosanya daripada dosa membunuh 

(manusia yang tak bersalah), Allah S.W.T. berfirman 
yang maksudnya: 

“Berbuat fitnah lebih besar dosanya daripada membunuh. 
(Q.S. al-Baqarah: 217)
Sebab dan akibat dari fitnah akan mengakibatkan korban 

yang sungguh dahsyat, bukan saja nama orang yang 
difitnah itu mendapat aib, tetapi boleh mengakibatkan 
lenyapnya satu-satu bangsa, ataupun jatuhnya sesebuah 
negara, akibat korban fitnah.

Sejarah Islam telah menjadi bukti yang nyata iaitu dimana 

tiga orang Khalifah Islam menjadi korban fitnah, seperti 
terbunuhnya Khalifah Umar ibnu Khattab R.A., 
terbunuhnya Khalifah Othman bin Affan R.A., 
terbunuhnya Khalifah Ali bin Abi Thalib R.A., 
dan juga antara lainnya iaitu zuriat Nabi S.A.W. 
sendiri, yang dibunuh dengan kejamnya oleh 
manusia-manusia yang gila akan kuasa.
Allah S.W.T. berfirman yang maksudnya: 


“Wahai orang yang beriman! Jika datang kepada kamu 
seorang fasik membawa berita, maka selidikilah (untuk 
menentukan kebenarannya) supaya kamu tidak 
menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak 
diingini dengan sebab kejahilan kamu (mengenainya) 
sehingga menyebabkan kamu menyesali apa yang kamu 
telah lakukan.” (Q.S. al-Hujurat: 6)
Jauhkanlah diri kita dari sifat suka memfitnah, mengumpat, 

mengadu domba, mengikutkan hawa nafsu jahat, berpuak-
puak, dan berbagai perangai yang tidak baik. Dekatkanlah 
diri kita kepada Allah S.W.T. dengan melakukan segala 
perintah dan menjaukan diri kita dari segala apa yang 
dilarangNya.

Sebagai manusia biasa sudah tentu kita mempunyai 
banyak kelemahan dan kesalahan, oleh itu lebih baik 
kita memperbaiki diri kita masing-masing, sambil 
mohon ampun atas segala kesalahan dan kelemahan 
kita. 

Belum lagi terlambat jika kita sudi melakukan perubahan 
terutama pada diri kita masing-masing sambil memohon 
petujuk dan panduan dari Allah S.W.T. Tinggalkan sifat 
suka sangat mencari-cari kesalahan orang lain dan 
melupakan kesalahan sendiri, seperti kata peribahasa: 
“Semut diseberang lautan kelihatan, gajah dipelupuk 
mata, tak nampak.”

Semoga Allah S.W.T. memberi Hidayah dan TaufiqNya 
kepada kita semua, Amin Ya Rabbal ‘Alamin.

No comments: