Tuesday, 26 August 2014

INTAI TUNANG MANDI??? LEBIH BAIK INTAI BINI MANDI PAKAI BIKINI!!!

FATWA HALAL INTAI TUNANG MANDI ADA DALIL YANG MENYOKONG!!!Tahukah anda fatwa Ilmuan Mesir Usama Al-Qawsi bahawa halal untuk mengintai tunang tidak berpakaian mempunyai dalil?

Isu ini sudahpun lama dibangkitkan dahulu oleh Ibn Hazm seorang bermazhab Zahiri (mazhab yang telah pupus).

Secara ringkasnya, beliau berdalilkan dari hadith Nabi salallahu alaihi wassalam; dari Jabir Radhiyallahu ‘anhu, bahwa Rasulullah Shalallahu alaihi wassalam bersabda;

"Jika salah seorang diantara kalian meminang seorang wanita sekiranya ia dapat melihat sesuatu darinya yang mampu menambah keinginan untuk menikahinya, maka hendaklah ia melihatnya kepadanya" (HR. Ahmad dan Abu Daud)

Dengan mengambil hadith ini secara zahir (literal) "hendaklah ia melihat kepadanya" maka Ibn Hazm cenderung berpendapat halal untuk melihat aurat tunang kecuali bukan aurat besar yakni kemaluan depan dan belakang.

Bagaimanapun pendapat ini adalah pendapat yang syaz (ganjil) dan tertolak oleh jumhur ulama hadith.

No comments: