Monday, 2 November 2015

WANITA BUAT DOSA 24 JAM DI FACEBOOK!!!


Disusun Semula Oleh Drs Norazli 
Bin Aziz

Ikhsan:www.kumpulanmisteri.
blogspot.com


Hampir semua orang di seluruh 
dunia mengetahui salah satu 
media sosial yang popular ini. 

Mulai dari anak-anak hingga 
dewasa mempunyai akaun di 
Facebook. 


Media ini dapat mempermudah 
kita untuk melakukan 
komunikasi meskipun 
berada di tempat yang jauh. 
Namun, beberapa orang berpendapat 
tentang adanya dosa 24 jam bagi 
seorang wanita di facebook.


Inilah Dosa 24 Jam Seorang 
Wanita di Facebook.

Perkembangan teknologi membuat 
setiap orang dapat mengakses media 
sosial dimana dan bila saja. Salah satu 
media sosial yang sangat popular 
adalah Facebook. 

Facebook memberikan beberapa 
fasiliti yang dapat digunakan, 
seperti berkongsi foto kita. 
Mungkin beberapa orang sering 
bahkan setuju dengan manfaat 
Facebook yang cukup berpengaruh 
dalam perkembangan zaman ini. 

Mereka berpendapat bahawa 
keberadaan Facebook dapat 
mempermudah kita untuk 
berkomukasi. Lalu apakah hukum 
seorang wanita yang memanjangkan 
foto wajahnya di facebook?

Namun, terdapat beberapa orang 
yang kurang setuju dengan 
kegunaan Facebook ini. Banyak 
wanita yang menggunakan foto 
peribadinya sebagai foto profil 
di facebook. 

Biasanya mereka akan memilih 
foto yang paling cantik dan bagus. 
Hal ini membuat semua orang, 
termasuk laki-laki dapat melihat 
foto secara detail. Ini yang 
menyebabkan mereka tidak 
setuju dengan manfaat media 
sosial ini. 

Bahkan mereka berpendapat bahawa 
wanita cantik di media sosial 
hanyalah melakukan dosa seperti 
sufur dan tabarruj.

Sufur adalah seorang wanita 
yang memperlihatkan wajahnya 
untuk laki-laki lain. Sedangkan 
tabarruj bererti seorang wanita 
yang memperlihatkan sebahagian 
perhiasan atau anggota tubuhnya 
di hadapan laki-laki bukan muhrim. 

Kedua hal inilah yang membuat 
beberapa orang tidak menyetujui 
akan foto profil di Facebook. Bahkan 
dalam al-Qur’an juga dijelaskan 
bahawa tabarruj telah diharamkan 
kerana menyerupai kaum Jahiliyah 
terdahulu dalam 24 jam dosa di 
facebook.

Dalah suatu hadis dijelaskan bahawa 
terdapat dua kelompok yang akan 
menjadi penghuni di neraka, yakni 
orang yang membawa cemeti seperti 
ekor sapi untuk memukuli orang lain 
dan mereka atau wanita yang memakai 
baju tapi terkesan telanjang, 
berlenggang-lenggok dan 
menggunakan sesuatu bagaikan 
punuk unta di kepalanya. Bahkan 
untuk mencium syurga pun kedua 
kelompok ini tidak diizinkan.

Jika wanita memperlihatkan foto 
dirinya di internet lalu bagaimana 
dengan makna hijab yang telah 
dipakai sebagai rasa malu. Sebagai 
seorang muslimah, hendaknya kita 
menyedari untuk berfikir panjang 
dalam memaparkan foto di 
Facebook. 

Rasulullah pernah menyentuh akan 
hal ini bahawa dalam agama 
Islam mempunyai akhlak yang 
disebut malu. Sedangkan malu 
diertikan sebagai sebahagian dari 
iman dimana tempat kembali 
seseorang yang beriman adalah 
syurga.

Kewajiban berhijab juga merupakan 
salah satu alasan kenapa memaparkan 
foto di Facebook tidak disetujui. 

Al-Qur’an telah menjelaskan bahawa 
Allah mewajibkan bagi setiap wanita 
muslim hendaknya memakai hijab 
yang menutupi hingga dadanya. 

Hijab ini digunakan sebagai pembeza 
antara wanita muslim dan wanita kafir. 
Selain itu, hijab juga digunakan 
sebagai pelindung dari kejahatan.

Apabila kita mengeluarkan keindahan 
tubuh dan kecantikan wajah, maka 
dapat memberikan peluang orang 
lain, khususnya laki-laki, melecehkan 
kita sebagai perempuan. 

Hal ini bukanlah semata-mata 
kesalahan dari laki-laki. Tetapi, 
kita juga terlibat dalam memancing 
kejahatan itu. Oleh kerana itu, kita 
harus lebih menjaga diri dengan 
tidak mempamerkan kecantikan 
dan keindahan tubuh untuk umum.

Demikianlah dosa 24 jam seorang 
wanita di Facebook. Dosa yang dilakukan 
tidak hanya dengan mempamerkan 
keindahan dan kecantikan untuk orang 
lain yang bukan muhrim,namun juga 
kerana memperluaskank peluang 
kita untuk bergosip di Facebook. 
Sebaiknya jauhilah segala perbuatan 
yang mengarah kepada dosa.

No comments: