Saturday, 28 June 2014

SAMSON DAN DELILAH!!!

sekadar hiasan.


Dari kitab Muqasyafatul Qulub karangan al Ghazali diceritakan bahawa rasulullah berkumpul bersama para sahabat dibulan Suci Ramadhan. 


samson
Kemudian rasulullah bercerita tentang seorang Nabi bernama Sam'un Ghozi as. Nabi Sam'un Ghozi as adalah Nabi dari bani israil.

Nabi Sam'un Ghozi as memiliki kemukjizatan dapat melunakkan besi, dan dapat merobohkan istana. Cerita Nabi Sam'un Ghozi as adalah kisah israiliyat yang diceritakan turun temurun di jazirah arab. 

Cerita ini melegenda jauh sebelum rasulullah lahir. Cerita ini lalu difilem kan oleh pihak barat menjadi filem yang terkenal samson and delilah. (versi tiruannya dimainkan Benyamin S dalam film samson betawi.)

Nabi Sam'un Ghozi as berperang melawan bangsa yang menentang Ketuhanan Allah SWT. ketangkasan dan keperkasaan nabi sam'un dipergunakan untuk menentang penguasa kaum kafirin saat itu yakni raja israil. 

Akhirnya sang raja israil mencari jalan untuk menundukkan nabi Sam'un Ghozi as. Berbagai upaya dilakukan sehingga akhirnya atas nasihat para penasihatnya diumumkan barang siapa yang dapat menangkap sam'un Ghozi akan mendapat hadiah emas dan permata yang berlimpah. 

Singkat cerita Nabi Sam'un Ghozi as terpedaya oleh isterinya. Kerana sayangnya dan cintanya kepada isterinya, nabi Sam'un Ghozi berkata kepada isterinya "Jika kau ingin mendapatkanku dalam keadaan tak berdaya maka ikatlah aku dengan potongan rambutku ".

Akhirnya Nabi Sam'um Ghozi as ini diikat oleh isterinya saat ia tertidur lalu dia dibawa dihadapan raja. Beliau disiksa dengan dibutakan kedua matanya dan diikat serta dipertontonkan di istana raja.Kerana diperlakukan yang sedemikian hebatnya, Nabi Sam'un Ghozi as berdo'a kepada Allah SWT. Beliau berdo'a dengan dimulai dengan bertaubat, kemudian memohon pertolongan atas kebesaraan Allah. 

Do'a Nabi Sam'un Ghozi as dikabulkan dan istana raja bersama seluruh masyarakatnya hancur beserta isteri dan para kerabat yang menghianatinya. 


Kemudian nabi bersumpah kepada Allah SWT akan menebus semua dosanya dengan berjuang menumpas semua kebatilan dan kekufuran yang lamanya 1000 bulan tanpa henti. 

Semua itu atas Hidayah dari Allah SWT. Ketika Rasulullah selesai menceritakan cerita Nabi Sam'un Ghozi as yang berjuang fisabilillah selama 1000 bulan, salah seorang sahabat nabi berkata :

"Ya Rasulullah, kami ingin juga beribadah seperti nabiyullah Sam'un Ghozi as. Kemudian rasulullah saw, diam sejenak. 

Kemudian Malaikat Jibril as datang dan mewahyukan kepada baginda bahawa pada bulan Ramadhan ada satu malam yang mana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. 

Kisah tentang samson ini juga dapat dijumpai didalam injil, dengan nama tokoh dan kejadian agak berbeda dibanding yang diceritakan rasulullah diatas.

Simson (Inggris: Samson) adalah utusan Tuhan yang sakti  selama rambutnya tidak dicukur. (Hakim-hakim 16:1-22).Diceritakan dalam kitab Hakim-hakim 16:1-22 bahwa Samson adalah utusan Tuhan yang sakti.

Dia boleh mencabut kedua daun pintu gerbang kota beserta kedua tiang dan semua palangnya, Ialu semuanya diletakkan di atas kedua bahunya dan dipindahkan ke puncak gunung (ayat 3).

Tapi sayangnya dia jatuh cinta kepada seorang pelacur (wanita sundal) yang bernama Delilah. 

Maka Delilah disewa oleh raja Filistin dengan bayaran 1100 wang perak untuk mencari rahsia Samson (ayat 5).

Di atas pangkuan pelacur Delilah, akhirnya Samson tergoda rayuan dan bujukan sehingga membuka rahasia kesaktiannya. Bahawa selama rambut kepalanya tidak dicukur, maka seluruh kekuatannya akan musnah dan dia menjadi orang lemah (ayat 17).

Maka setelah nabi Samson tertidur di atas pangkuan pelacur Delilah,rambutnya dicukur. Lalu musnahlah seluruh kesaktiaan dan kekuatan Samson. (ayat 19).

Kemudian kedua mata Samson dicungkil sehingga jadilah Samson buta mata akibat rahsia kesaktiannya dicukur (ayat 21).
Kerana diperlakukan yang sedemikian hebatnya, Nabi Sam’un Ghozi AS berdoa kepada Allah SWT. 
Beliau berdoa dengan dimulai dengan bertaubat, kemudian memohon pertolongan atas kebesaran Allah.


Pulling
Do’a Nabi Sam’un dikabulkan, dan istana raja bersama seluruh masyarakatnya hancur beserta isteri dan para kerabat yang mengkhianatinya. 

Pushing

Kemudian nabi bersumpah kepada Allah SWT, akan menebus semua dosa-dosanya dengan berjuang menumpas semua kebathilan dan kekufuran yang lamanya 1000 bulan tanpa henti. Semua itu atas Hidayah dari Allah SWT.

*****************************


Seperti yang diketahui di dalam ajaran Islam, bahawa jumlah nabi menurut hadis  124 ribu orang, dan rasul berjumlah 312 orang, sesuai rukun iman ke-4 di dalam rukun iman diwajibkan untuk mengetahui 25 orang nabi dan rasul.

Dari Abi Zar ra, bahwa Rasulullah SAW bersabda ketika ditanya tentang jumlah para nabi, “Jumlah para nabi itu adalah seratus dua puluh empat ribu (124.000) nabi.” “Lalu berapa jumlah Rasul di antara mereka?”
Baginda menjawab, “Tiga ratus dua belas (312).”
(Hadits riwayat At-Turmuzy)


Samson atau Simson, merupakan seorang nabi di dalam ajaran islam yang dikenal dengan nama Nabi Sam’un Ghozi AS. Kisah nabi ini, terdapat di dalam kitab-kitab, seperti kitab Muqasyafatul Qulub dan kitab Qishashul Anbiyaa.

Dari kitab Muqasyafatul Qulub karangan al Ghazali, diceritakan bahawa Rasulullah berkumpul bersama para sahabat dibulan Suci Ramadhan. 


Kemudian Rasulullah bercerita tentang seorang Nabi bernama Sam’un Ghozi AS, beliau adalah Nabi dari Bani Israil yang diutus di tanah Romawi.


Pada kitab Qishashul Anbiyaa, dikisahkan, bahawa Rasullah Muhammad SAW tesenyum sendiri, lalu bertanyalah salah seorang sahabatnya, “Apa yang membuatmu tersenyum wahai Rasulullah?”

Rasullah menjawab, “Diperlihatkan kepadaku hari akhir ketika dimana seluruh manusia dikumpulkan di mahsyar. 


Semua Nabi dan Rasul berkumpul bersama umatnya masing-masing, masuk ke dalam surga. 


Ada salah seorang nabi yang membawa pedang, yang tidak mempunyai pengikut satupun, masuk ke dalam syurga, dia adalah Sam’un.”


Demikian kisah Nabi Sam’un Ghozi AS atau yang lebih dikenal dengan Samson atau Simson. Semoga dari kisah ini, dapat kita petik sebuah pelajaran di dalamnya.

No comments: