Friday, 26 December 2014

HUKUM MUDAH ALIH!!!KEPUTUSAN REMOVE CONTROL!!!


Abang besar "remove control" adik kecil 
pakatan rakyat!"

Wahai orang yang beriman! Janganlah kamu mengambil orang 

yang bukan daripada kalangan kamu (seperti Yahudi, Nasrani, 
dan Munafiq) menjadi teman karib (yang dipercayai). 


Mereka tidak akan berhenti berusaha mendatangkan kesusahan 
kepada kamu. Mereka sukakan apa yang menyusahkan kamu. 


Telah pun nyata (tanda) kebencian mereka pada pertuturan mulut 
mereka, dan apa yang tersembunyi oleh hati mereka lebih besar 
lagi. 


Sesungguhnya Kami telah jelaskan kepada kamu ayat ayat (Kami), 
jika kamu memahaminya (memikirkannya).” 


– [Al Quran Surah Ali Imran ayat 118-120]
Tokong yang tak boleh dikritik umpama 
Mao Zi Dong dan Chin Peng!!!

No comments: